Kampsport og kampkunst

Nanbudo er en japansk variant av kampsport eller kampkunst, også kalt martial arts, som handler om mosjon, mental trening og selvforsvar. Som i mange andre typer kampsport ligger fokus på mestring og kontroll av kropp og sinn i kombinasjon.

Når man trener kampsport, er ikke det å sloss som er i fokus. I stedet handler det om å trene pusteteknikker, mental kontroll og styrke, samt meditasjon og selvforsvarsteknikker som gjør at man mestrer stress og påvirkning fra omgivelsene på en kontrollert måte. Selvforsvar i Nanbudo handler i første rekke om at utøveren skal vike for angrep fra motstanderen, og i stedet dra nytte av og bruke motstanderens krefter til egen fordel, som en effektiv selvforsvarsteknikk. Det handler altså om å forsvare seg selv, uten å skade sin egen kropp.

Nanbudo er en selvforsvarsteknikk som ble utviklet av Doshu Nanbu i 1978. Han lever fortsatt, og er bosatt i Paris, og han utvikler stadig teknikken til nye høyder. Doshu Nanbu tok sine erfaringer fra andre kampsportgrener og utviklet sin egen stilart, sankukai, som senere ble kalt nanbudo.

Nanbudo fokuserer på sju krefter: Fysisk styrke, psykisk styrke, handlekraft, dømmekraft, Ki (positiv energi), intellektuell kapasitet og livskraft.

Nanbudo kan være en effektiv treningsmetode for å mestre andre områder i tilværelsen, for eksempel sport og idrett eller jobb og stress. Grunnen er at øvelser som handler om psykisk styrke er en stor del av kampkunstens filosofi, og meditasjon kombinert med puste- og massasjeøvelser er med på å styrke den psykiske helsen. I tillegg vil det være en stor fordel å være i god fysisk form, noe som følger naturlig når man trener nanbudo. Selvforsvarsdelen foregår ofte i høyt tempo, noe som gjør at man blir i god fysisk form.

Nanbudo passer for både kvinner og menn, og faktisk er verdens største aktive nanbudoklubb i Norge, nemlig i Skien. Det er også mulig å trene nanbudo både i Oslo og Sandefjord. Som utøver blir du tilknyttet Norges Nanbudo Forbund, og sporten er organisert i Norges Kampsportforbund.