Kampsport for alle

Budo er det japanske navnet for kampsport eller kampkunst. Det finnes også andre stilarter, for eksempel koreanske og kinesiske kampaktiviteter. Nanbudo er, som alle typer kampsport, trening for både kropp og sjel, der de ulike stilartene fokuserer mer eller mindre på kamp og nærkontakt, meditasjon og psykisk harmoni.

De fleste av oss har kanskje sett filmen Karate Kid, der hovedpersonen måtte male huset og vaske bilen med de samme bevegelsene rundt og rundt og opp og ned. Dette er egentlig et godt bilde på hvordan kampsporttrening fungerer: Ikke bare skal man være fysisk sterk og utholdende, men man skal også ha psykisk styrke og utholdenhet. Kampsport handler om respekt for seg selv og andre, om mestring av kropp og sinn, om fellesskap og likeverd og om aktivitet og idrettsglede. Derfor er kampsport egnet som mental trening like mye som fysisk trening, og er like egnet for kvinner som for menn.

Det finnes mange aktive kampsportklubber i Norge, og de har mange likheter, men også forskjeller. Ulike kampsportteknikker kan nevnes:

  • Ju jitsu
  • Judo
  • Karate
  • Aikido
  • Taekwondo
  • Taido

Ju jitsu er en selvforsvarsteknikk med svært mange og varierte teknikker, hovedsakelig grep- og kasteteknikker, og man lærer for eksempel selvforsvar eller kamp både på avstand og med kroppskontakt. Det finnes mange ulike ju jitsu-metoder, og denne grenen er en av de aller eldste grenene i Norge.

Judo er svært likt ju jitsu, men når de har blitt vurdert opp mot hverandre, har judoteknikkene blitt anerkjent som å være den metoden som vinner de fleste konkurransene. Sporten brukes faktisk ved politihøyskolen i Tokyo. Judo er en av verdens mest utbredte idrettsgrener, og kan sammenlignes med bryting, men på japansk vis.

Karate er en kampsport der fokus er på slag og spark, til forskjell fra judo og ju jitsu, som fokuserer mer på grep- og kontrollteknikker. Karate er en samlebetegnelse på en rekke ulike japanske kampteknikker. I karate gjelder det å ha styrke og kontroll i både slag og spark og blokkeringer, og man fokuserer på å trene såkalt kata, det vil si en simulert kampsituasjon der man gjentar bevegelsesmønstre.

Aikido er en kampkunst der man fokuserer på kast og låsing av ledd. I tillegg trener man på fallteknikk, balanse og kroppsbeherskelse. Som i nanbudo fokuserer man på å bruke angriperens kraft til egen fordel.

Taekwondo er en kampsport som hovedsakelig deles i to hovedformer, International Taekwondo Federation og World Taekwondo Federation. Taekwondo er en olympisk sport, og da i form av sistnevnte hovedform, som er godkjent av IOC. I taekwondo handler det kort fortalt om slag, spark og kampkunst.

Taido stammer fra karate, og er en mer moderne kampform enn mange av de andre kampkunstene. Taido handler om å lære seg dynamiske bevegelser for å stå imot angrep og opparbeide seg energi til motangrep. For å bli en god taido-utøver, er fotarbeid en stor del av treningen. Målet er først og fremst å unngå motstanderens angrep.

Det finnes også en rekke konkurranser man kan delta i når man er aktiv utøver i en av de forskjellige kampsportene, og de aller fleste har graderingssystemer, for eksempel belter med farger som reflekterer hvilket nivå man har gradert seg til.

Utover de nevnte kampsportformene, finnes det mange ulike grener innenfor hver av de ulike kampsportformene. I Norge kan du kontakte Norges Kampsportforbund eller lese på hjemmesiden deres hvis du ønsker mer informasjon om de ulike grenene og formene.